Vicens Vives

Sobre aquest projecte

Presentació de vídeos educatius sobre diferents matèries en la seva innovadora plataforma educativa.